تبلیغات

ما چه کسانی را جذب می‏کنیم ( 2 )

همچنین مثلا اگر ما تا اندازۀ

۲۰ نمره امیدوار به رحمت خدا

هستیم، فردی را جذب می‏کنیم

که به اندازۀ ۲۰۰ نمره به رحمت خدا اطمینان و یقین دارد. پس در واقع

افرادی را که ما ناخودآگاه جذب می‏کنیم، دقیقا همان بازگشت رفتار

خودمان است که به صورت یک انسان در حضورمان ظاهر شده است. همان طور

که بزرگان و مشاهیر جهان از قدیم گفته‏اند، انسانها و دوستان در واقع آینۀ رفتار

ما هستند و دوستان می‏آیند تا ما خود را بشناسیم و جملاتی از این قبیل.

از طرفی طبق ضرب المثل “موش داخل کاسۀ آدم وسواسی میرود”، همیشه

حساسیت بیش از حد به یک مسئله یا امری مهم و یا حتی غیرمهم باعث کشاندن

و جذب کردن آن  به سمت خودمان است (به دلیل ترس از به وجود آمدن مسئله).

برای مشاهده کامل مقاله اینجا کلیک کنید.