تبلیغات

مطالب انگیزشی ( مهر 1 )

فصل پاییز و شروع دوباره برای همه

آنهایی که به دنبال کسب دانش هستند

شما هم از امروز زندگی خود را دوباره

شروع کنید.

فقط کافیست اراده کنید و از خدا کمک بگیرید.

اگر تا امروز بهترین نیز بودید می توانید تبدیل به بهترین بهترین ها شوید

یا اگر تا به امروز در کارهایتان ضعیف عمل کردید ، از همین الان تغییر کنید.

قبول کنید که ما ، درخت نیستیم که در جایی ثابت بمانیم.

وقتی از شرایط زندگی ، شرایط درسی ، شرایط شغلی ، شرایط دوستی و ....

راضی نیستید ، شرایط را تغییر دهید و برنامه بهتر برای خود تنظیم کنید.

تک تک انسان ها توانایی بهترین را دارند ، همه می توانند موفق شوند

همه می توانند ثروتمند شوند اما فقط تعدادی از افراد از توانایی های خود

استفاده می کنند.

خداوند نیرویی عظیم در وجود ما قرار داده است

نیرویی که ما را در جهت بهترین ها حرکت می دهد.

وقتی احساس می کنید که با هدفتان خیلی فاصله دارید ، باز هم امیدوار باشید

و تسلیم نشوید دوباره آغازی پر انرژی داشته باشید و از سلول سلول

وجودتان استفاده کنید.

به خودتان باور داشته باشید.

تغییر با خود باوری رابطه مستقیمی دارد.

اگر به خودتان و اراده و انرژی خود باور و اعتقاد داشته باشید ، براحتی در جهت بهترین ها

تغییر خواهید کرد و به موفقیت خواهید رسید.

شما می توانید به شرط اینکه فکر و برنامه خود را به مرحله عمل تبدیل نمایید

عمل کنید و امیدوار و پر انرژی باشید

«آرشیو مطالب انگیزشی»«صفحه اصلی سایت موفقیت»