تبلیغات

مطالب انگیزشی تیر 93

تفسیر جام جهانی فوتبال برای موفقیت

در زندگی، یکی از بهترین نتیجه گیری ها

در بیستمین دوره جام جهانی می باشد.

جام جهانی بیستم به پایان رسید و تیم فوتبال آلمان به قهرمانی رسید.

در این مقاله و از سری مطالب انگیزشی به بررسی جام جهانی با نگاه متفاوت می پردازیم.

جام جهانی ، امتحانی بزرگی است که هر چهار سال یکبار برگزار می شود و فقط 32 کشور

در این امتحان شرکت می کنند.

تیم هایی که با برنامه ریزی و هدف گذاری در این جام شرکت کرده بودند ، به مرحله بعدی

صعود کردند و آنهایی که نتوانستند از زمان استفاده درستی کنند و برنامه و هدف مشخصی

نداشتند ، از گروه خود حذف شدند.

سرانجام در بازی فینال ، آلمان ها قهرمان جام جهانی شدند و جام را بالای سر بردند.

آنها کسانی بودند که از قبل هدف مشخص داشتند ،هدفی که کسب جام در این دوره بود

برای هدف خود برنامه ریزی کرده بودند و با نهایت تلاش و پشتکار به سوی هدف خود

حرکت کردند.

آلمانی ها فقط به قهرمانی فکر می کردند و با انرژی و انگیزه کافی و با آرامش کامل

به مسابقه ادامه دادند و در پایان نیز به نتیجه و هدف خود رسیدند.

آنها باور داشتند که می توانند و با مدیریت و سازماندهی عالی ، به خواسته خود رسیدند.

این موارد و موفقیت ها ، بهترین بررسی و برداشت از این دوره جام جهانی فوتبال می باشد

در واقع با این بررسی از جام جهانی به راحتی می توانید در زتدگی به موفقیت رسید.

در زندگی اگر از ابتدا هدف مشخص داشته باشیم ، و با توجه به هدفمان، برنامه ریزی

کامل و منتطقی طرح ریزی کنیم ، نصفی از راه را به موفقیت طی خواهیم کرد.

نصف دیگر راه ، تلاش و پشتکار و اجرای صحیح برنامه و طرح خواهد بود.

باید با نهایت انرژی و انگیزه و پشتکار به سوی هدف خود حرکت کنیم

دقیقا مثل تیم آلمان که با نهایت قدرت و با روحیه خستگی ناپذیر، موفق به کسب

جام قهرمانی شد.

درواقع استفاده صحیح از زمان با استفاده از هدف گذاری و برنامه ریزی درست

و اجرای صحیح و با قدرت برنامه و همچنین روحیه خستگی ناپذیری

موفقیت در تمام مراحل زندگی را برای ما امکان پذیر می کند.

«آرشیو مطالب انگیزشی»«صفحه اصلی سایت موفقیت»