تبلیغات

مطالب انگیزشی آذر 93

خیلی ها این جمله را مدام تکرار می کنند

به موفقیت نرسیدم، چون شکست خوردم

اما در دل هر شکستی،موفقیتی وجود دارد

در مطالب انگیزشی آذر، به بررسی موفقیت بعد از هر شکستی، مانند شکست در تحصیل

و کنکور، شکست در کسب و کار، شکست عشقی، شکست در رسیدن به هدف خاص و نیز

شکست در مراحل مختلف زندگی، می پردازیم.

وقتی هدفی در پیش داریم ، معمولا با برنامه و انرژی به سوی هدف خود حرکت می کنیم.

اما ممکن است عواملی باعث شود که مانع رسیدن ما به هدف شود.

شاید شمردن این عوامل کمکی به حال ما نکند، اما نا امیدی و ترس و نداشتن هدف مشخص

مهمترین عوامل شکست و افسردگی می باشد.

افراد نا امید و کسانی که از مواجه با شکست ترس دارند این جملات را مدام تکرار می کنند:

وقتی زمین خوردم ، دیگر نمی توانم  بلند شوم، چون فکر می کنم که همه چیز

تمام شده و دیگر موفق نخواهم شد، دیگر به هدفم نمی رسم، من نتوانستم...

اما این نکته را فراموش کردند؛

موفقیت، یعنی بلند شدن، بعد از هر بار زمین خوردن است.

شاید برای شما هم پیش آمده که به خاطر ترس از شکست،از حرکت به سوی موفقیت باز ماندید.

اما این جمله واقعا درست است که شکست پلی به سوی پیروزی می باشد.

ما باید به دنبال قدرت ها و انرژی های خاص خود باشیم و براحتی تسلیم نشویم.

جالب است بدانید که همه افراد ثروتمند جامعه، همه افراد موفق، و همه کسانی که

به اهداف مهم و رویایی خود رسیده اند، روزی از بالا به زمین افتاده اند.

ولی این نگرش و تفکر مثبت آنها بود که تسلیم نشدند و از شکست خود نیز

به بهترین شکل ممکن در جهت برنامه صحیح، در ادامه مسیر استفاده کردند.

مهم نیست که چند بار زمین می خورید، مهم این است که بعد از هر بار زمین خوردن،

از جای خود بلند شوید و دوباره با نهایت قدرت و انرژی به سوی موفقیت قدم بردارید.

«آرشیو مطالب انگیزشی» «صفحه اصلی سایت موفقیت»