تبلیغات

جملات انگیزشی نوروز 94

داشتن ابزار خوب و نیرومند فایده

نخواهد داشت ، مگر آنکه بدانید

به چه منظور از آنها استفاده کنید.


محدودیت ها فقط در ذهن وجود دارند؛

پس هر وقت محدودیتی به ذهنتان رسید،

بی درنگ آن را از مغز خود بیرون کنید.


اگر برای انجام دادن کاری دلایل کافی داشته باشید،

ناگزیر به انجام آن وادار می شوید.


یکی از راه های غلبه بر دشواری ها و محدودیت هایی که خود، آنها را ایجاد می کنیم

این است که آنها را به گونه ای دقیق بشناسیم.


برای هر یک از ما در هر زمان، امکاناتی موجود است

تا زندگی خود را بهتر سازیم.


باید عواملی را که در شما روحیات منفی ایجاد می کند را

از محیط خود بزدایید و به جای آنها عوامل مثبت را در ذهن خود و دیگران جای دهید.


باید یاد بگیرید که با نا امیدی و ترس مبارزه کنید؛

نا امیدی ، رویا ها و آرزوها را نابود می کند.


هر جا موفقیت بزرگی ببینید،

انبوهی از ناکامی ها را در مسیر مشاهده می کنید.


آنچه در چشم ما، تاریک ترین روزهای زندگی به نظر می رسد،

شاید پربارترین روزهای زندگی ما باشد.


به یاد داشته باشید که گام های کوچک می تواند

نتایج بزرگی در پی داشته باشد.


راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است.

موفقیت پیش رفتن است ،

نه به نقطه پایان رسیدن.


برای مشاهده آرشیو " جملات انگیزشی " اینجا کلیک کنید.

برای بازگشت به صفحه اصلی موفقیت اینجا کلیک نمایید.