تبلیغات

جملات انگیزشی دی 94

جملات انگیزشی این ماه شامل

جملات و عکس های انگیزشی،

موفقیت و انرژی بخش می باشد


هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است

که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد.


همواره به یاد داشته باشید، ممکن است آنچه را که دشواری یا سختی می دانید،

تبدیل به یک هدیه یا بخشش ارزشمند و گرانبها شود.

تنها گذشت و مرور زمان است که این حقیقت را برای شما روشن خواهد کرد.


زندگی شما بازتاب افکارتان است؛ اگر افکارتان را تغییر دهید، زندگی شما دگرگون می شود.


انسان به طور طبیعی تمایل به آسانترین راه دارد.

اگر در برابر این تمایل ایستادگی کنید، نیرومندتر و تواناتر می شوید.


با یک مدیریت زمانی عالی، کیفیت زندگی شما بهتر می شود

و برای افراد و چیزهایی که از آنها لذت می برید، فرصت بیشتری را به دست می آورید.


جملات انگیزشی


جملات انگیزشی

«آرشیو جملات انگیزشی» «صفحه اصلی سایت موفقیت»