تبلیغات

مطالب انگیزشی ( آذر )

ما بر این باوریم که داشتن انگیزه

پلی به سوی موفقیت و پیروزی در

تمام مراحل زندگی است...

بسیاری از افراد جامعه برای رسیدن به

بیشتر اهداف خود به مقدار کمی انگیزه و انرژی درون احتیاج دارند

ما بر این باوریم که داشتن انگیزه پلی به سوی موفقیت و پیروزی در تمام مراحل

زندگی است.بسیاری از افراد جامعه برای رسیدن به بیشتر اهداف خود به مقدار

کمی انگیزه و انرژی درون احتیاج دارند.

در جامعه ما , هنوز بسیاری از افراد وقتی از قانون جذب , از انرژی درون , از

قدرت انگیزشی , مطالبی را می شنوند یا می خوانند , به شوخی و تمسخر با آنها

برخورد می کنند.

ولی باید همه بدانند خداوند درون انسان ها میلیون ها یا میلیاردها بسته های انرژی

قرار داده که به کمک آنها می توان تمام ناممکن ها را ممکن کرد و به تمام خواسته

ها رسید , خدا چندین بار در کتاب مقدس قرآن فرموده که تمام کائنات در اختیار و

در کمک انسان قرار داده شده که او به هر آن چه می خواهد برسد. از یاد نبریم که

انسان بی دلیل نیست که اشرف مخلوقات اللهی شده است.

دیگر وقت آن است که بدانیم روح ما هم نیازمند تغذیه است , تغذیه ای که باعث

فعال کردن بسته های انرژی می شود , تغذیه ای که با فعالیت انرژی برای ما

ناممکن را ممکن می سازد.

پس چه خوب است که همیشه فردی با انگیزه و فعال باشیم و با انرژی خود جذب

انرژی مثبت دنیا شویم و سرانجام تمام خوبی ها و موفقیت ها و خواسته هایمان

با سرعت به طرف ما سرازیر می شوند.

در قسمت های بعدی بطور کامل در مورد تغذیه روح و روش استفاده از بسته های

انرژی مطالبی را برای شما می گوییم تا باور کنید و ایمان داشته باشید که شما

چقدر موجود عجیب و پرانرژی هستید.