تبلیغات

جملات زیبا ( بهمن 3 )

اگر آنچه که پشت سرتان است

را رها نکرده باشید , نخواهید

توانست به آنچه که در پیش ...

رویتان است دست بیابید.

 


 

- وقتی به علاوه ی خدا باشی میتونی منهای هرچیزی زندگی کنی! 

- ﺍﮔـﻪ ﮔــــــــــﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬـــــــــﺖ " ﺯﻧـــــﮓ " ﺯﺩ . . .

ﺑﺬﺍﺭ ﺑﺮﻩ ﺭﻭ ﭘﯿﺎﻣﮕﯿﺮ، ﭼﻮﻥ ﺣﺮﻑ ﺗﺎﺯﻩ ﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﻩ 

- ﭘﻴﺪﺍ ﮐــــــــﺮﺩﻥ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻪ ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺳﺨﺖ

ﻧﻴﺴﺖ

ﭘﻴﺪﺍ ﮐــــــــﺮﺩﻥ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ

ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺳﺨﺘــﻪ

 


 

- فراموش کن آنچه را که نمی‌توانی بدست آوری...


به دست آور آنچه را که نمی‌توانی فراموشش کنی...
- فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست

دوست داشتن امری لحظه ایست

ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است