تبلیغات

جملات زیبا ( اسفند 2 )

یک فرد خوب همیشه در ذهنِ تو می مانَد،

یک فرد بهترهمیشه در رویای تو می مانَد،

و یک فرد صادق همیشه در قلب...

در قلب تو می مانَدجایی نمانید که مجبور باشند شما را تحمل کنند
جایی بروید که بودنتان را جشن بگیرند

همه چیز به نگاه تو بر می گرده!

می تونی از زندگی لذت ببری

یا ازش ناامید بشی...


توماس ادیسون نگرش خوبی در مورد شکست داشت:
او می گفت:من شکست نخورده ام بلکه ده هزار راه
متفاوت پیدا کرده ام که موثر واقع نمی شود


ایستادگی کن ،
ایستادگی کن ؛
و ایستادگی کن ...
و به یاد داشته باش که لشکری از کلاغها ، جرات نزدیک شدن به
مترسکی که ایستادگی را فقط به نمایش می گذارد ندارند!!