تبلیغات

جملات زیبا ( اسفند 3 )

ذهنهای بزرگ درباره ایدهها صحبت میکنند

ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف

میزنند و ذهن های کوچک درباره دیگران!!!

شخصیت آدمها را از طریق کردارشان توصیف کنید تا هرگز فریب گفتارشان را نخوریدزنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر سنگ مزارش اب پاشیدن چه سود؟
گر نرفتی خانه اش تا زنده بود.خانه صاحب عزا تا صبح خوابیدن چه سود؟
گر نپرسی حال من تا زنده ام، بعد مرگم اشک نالیدن چه سود؟
زنده را در زندگی قدرش بدان، ور نه مشکی از برای مرده پوشیدن چه سود؟


هـــمه می‌خـــــواهند بــــشریت را عــــوض کـــنند
دریغا که هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند


بعضی از آدمای خوب تنها هستن
نه اينکه نميتونن با کسي باشن ، نه ...
فقط دلشون نميخواد با هر کسي باشن !!


 

لیست همه مطالب (( جملات زیبا )) در بخش << جملات زیبا >>