تبلیغات

جملات زیبا ( اسفند 4 )

هیچ کس نمی تواند گذشته را

تغییر دهد اما هر کسی می تواند

با نگرانی بیش از حد از آینده

حال خود را نابود کند. 

گاهی خدا آنقدر

صدایت را دوست دارد

که سکوت می کند تا تو بارها بگویی

خدای من .... 

فردا یک راز است , نگرانش نباش.

دیروز یک خاطره بود , حسرتش را نخور.

اما امروز یک هدیه است پس قدرش را بدان.

نمی توان برگشت و آغاز خوبی داشت ولی می توان آغاز کرد و پایان خوبی داشت ...