تبلیغات

جملات زیبا ( اردیبهشت 1 )

از بزرگي پرسيدم:

چطور بهتر زندگي کنم؟

با کمي مکث جواب داد:

گذشته ات را بدون هيچ تأسفي بپذير،

با اعتماد زمان را بگذران و بدون ترس براي آينده آماده شو.

ايمان را نگهدار و ترس را به گوشه اي انداز.

شک هايت را باور نکن،

و هيچگاه به باورهايت شک نکن. 

نسبت سطح بال زنبور به بدن او ، بسیار کم است با توجه به قوانین آیرودینامیک،

پرواز ممکن نیست اما زنبور این را نمیداند و پرواز میکند . . . 

هر لحظه را به گونه ای زندگی کن که

گویی واپسین لحظه است

و کسی چه میداند

شاید آخرین لحظه باشد . . . 

 

شکست

بخشی از زندگیست

اگر شکست نخورید ,

نمی آموزید.

اگر نیاموزید ,

هرگز تغییر نخواهید کرد.