تبلیغات

جملات زیبا ( اردیبهشت 2 )

خوشبختي ما تو سه جمله خلاصه شده

تجربه از ديروز، استفاده از امروز، اميد

به فردا، ولي با سه جمله ديگه زندگيمون

رو تباه مي کنيم ،

حسرت ديروز، اتلاف امروز، ترس از فرداوقتی کاری انجام نمی شه، حتما خیری توش هست

وقتی مشکل پیش بیاد ، حتما حکمتی داره

وقتی تو زندگیت ، زمین بخوری حتماً چیزی است که باید یاد بگیری

وقتی بیمار می شی ، حتماً جلوی یک اتفاق بدتر گرفته شده

وقتی دیگران بهت بدی می کنند ، حتماً وقتشه که تو خوب بودن خودتو نشون بدی

وقتی همه ی درها به روت بسته می شه، حتماً خدا می خواد پاداش بزرگی

بابت صبر و شکیبایی بهت بده

وقتی سختی پشت سختی می یاد ،حتماً وقتشه روحت متعالی بشه

وقتی دلت تنگ می شه ، حتماً وقتشه با خدای خودت تنها باشی