تبلیغات

جملات زیبا ( تیر 1 )

تو زندگی اگه رسیدی به یک در بزرگ

که یه قفل بزرگتر هم بهش بود نترس

و ناامید نشو چون اگه قرار بود اون در

هیچ وقت باز نشه حتماً به جاش یک دیوار می ساختند.


چه حقیر و کوچک هستند انسان هاى مغرور ...

چراکه نمیدانند بعد از بازى شطرنج شاه و سرباز همه در یک جعبه قرار میگیرند.


اگر خوشبختی را برای یک ساعت می خواهید، چرت بزنید.

اگر خوشبختی را برای یک روز می خواهید، به پیك نیك بروید.

اگر خوشبختی را برای یک هفته می خواهید، به تعطیلات بروید.

اگر خوشبختی را برای یک سال می خواهید، ثروت به ارث ببرید.

اگر خوشبختی را برای یک عمر می خواهید، یاد بگیرید كاری را كه انجام می دهید،

دوست داشته باشید.


 

برای مشاهده آرشیو جملات زیبا کلیک کنید