تبلیغات

جملات زیبا ( تیر 2 )

هنگام مواجه شدن با مشكلی یادت

باشد كه حتماً راه حلی وجود دارد.

زیرا هر چیز با جفتش به وجود می آید.

بعد از هر سقوطی ، صعودی و بعد از هر شبی، روزی وجود دارد.

ذهنت را روی راه حل ها متمركز كن.

برای بیرون آمدن از یك اتاق باید در را پیدا كنی،

نه این كه به دیوارها فكر كنی.


مردم می گویند،

” آدم های خوب را پیدا کنید و بدها را رها کنید.”

اما باید اینگونه باشد،

” خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آن ها را نادیده بگیرید. ”

هیچکس کامل نیست.


به دنیا آمده ای

همچون یک بذر زاده شده ای..

میتوتنی همان بذر بمانی و بمیری...

اما میتوانی گل باشی و بشکفی..

میتوانی درخت باشی و ببالی...


 

برای مشاهده آرشیو جملات زیبا کلیک کنید