تبلیغات

جملات زیبا مرداد 93

افراد سست اراده همیشه منتظر اتفاق و

رویدادهای شگفت انگیزند، اما افراد قوی

خود آفریننده رویدادهای شگفت انگیزند.


خاطرات خیلی عجیب هستند؛ گاهی اوقات می خندیم

به روزهایی که گریه می کردیم، و گاهی گریه می کنیم

به یاد روزهایی که می خندیدیم !


به خدا بنگرید و شکر کنید، به جلو بروید و به خدا اعتماد کنید.

او درهایی را می گشاید که کسی قادر به بستنش نیست.

جملات زیبا


جملات زیبا


جملات زیبا

برای مشاهده آرشیو جملات زیبا اینجا کلیک کنید.

برای بازگشت به صفحه اصلی سایت موفقیت کلیک کنید.