تبلیغات

جملات زیبا شهریور 93

در زندگی سعی کنید آنچه را که دوست

دارید بدست آورید، جز این مجبورید که

آنچه بدست می آورید را دوست بدارید.


به یاد داشته باش که ....

- آنان که تجربه های گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار اشتباهند.

- پیچ های جاده آخر جاده نیستند مگر این که خودت نپیچی.

- آدم های بزرگ شرایط را خلق می کنند و آدم های کوچک از آن تبعیت می کنند.

- گاهی خوردن لگدی از پشت برداشتن گامی به جلو است.

- عادت کن همیشه حتی وقتی عصبانی هستی عاقبت کار را در نظر بگیری.

- آنقدر به در بسته چشم ندوز تا درهایی را که باز می شوند نبینی.


جملات زیبا


جملات زیبا
جملات زیبا

برای مشاهده آرشیو جملات زیبا اینجا کلیک کنید.

برای بازگشت به صفحه اصلی سایت موفقیت کلیک کنید.