تبلیغات

جملات زیبا آبان 93

از دست کسانی که پشت سر شما حرف

می زنند ناراحت نباشید، چون آنها همیشه

باور دارند که شما بهتر از آنها هستید.


شجاعت واقعی برداشتن گام های کوچک به سمت آرزوهایتان است،

هر گز نا امید نشوید و گام های بعدی را محکم تر بردارید.


جملات زیبا


جملات زیبا


جملات زیبا

برای مشاهده آرشیو جملات زیبا اینجا کلیک کنید.

برای بازگشت به صفحه اصلی سایت موفقیت کلیک کنید.