تبلیغات

جملات زیبا دی 93

تبدیل تمام ناممکن ها به ممکن ها،

تنها بستگی به تبدیل نخواستن ها به

خواستن ها، در وجود خودتان دارد.


وقتی راهت را با چشمان بسته انتخاب می کنی،

بن بست را،

یکی از مقصد های احتمالی در نظر بگیر.


جملات زیبا


جملات زیبا


جملات زیبا

برای مشاهده آرشیو جملات زیبا اینجا کلیک کنید.

برای بازگشت به صفحه اصلی سایت موفقیت کلیک کنید.