تبلیغات

جملات زیبا نوروز 94

اگر می خواهیم از حد توانایی خود فراتر

برویم ابتدا باید آن خواسته را در ذهن تجربه

کنیم، آنگاه زندگی ما به آن سمت می رود.


جملات زیبا


جملات زیبا


جملات زیبا

برای مشاهده آرشیو جملات زیبا اینجا کلیک کنید.

برای بازگشت به صفحه اصلی سایت موفقیت کلیک کنید.