تبلیغات

جملات زیبا تیر 94

تا زمانی که کیفیت اندیشه ها و ذهنیات

خود را دگرگون نکنید ، هرگز نمی توانید

کیفیت زندگی تان را دگرگون سازید ...


جملات زیبا؛ هرگز نمی توانید به دشواری های خود پشت کنید،

بلکه باید با آنها روبرو شوید و برای از بین بردن آنها کاری انجام دهید و تلاش کنید.


جملات زیبا تیر؛ همه رویاهای بشر دست یافتنی هستند و به جرات می توان گفت،

رویایی وجود ندارد که نتوانیم به آن دست یابیم.


جملات زیبا


جملات زیبا


جملات زیبا

«صفحه اصلی سایت موفقیت »  ↔ «آرشیو جملات زیبا»