تبلیغات

جملات زیبا شهریور 94

کسی که مبارزه می کند،ممکن است

شکست بخورد،ولی آنکه مبارزه نکند

همیشه شکست خورده خواهد بود.


اگر داشتن فکر و اندیشه ی مثبت به تنهایی کارساز بود،

بایستی همه در کودکی اسب های کوچک داشته و اکنون نیز زندگی رویایی داشته باشیم؛

هر موفقیت و پیشرفت بزرگی، با عمل و تلاش به دست می آید.


 

جملات زیبا


جملات زیبا


جملات زیبا

«صفحه اصلی سایت موفقیت »  ↔ «آرشیو جملات زیبا»