تبلیغات

جملات زیبا مهر 94

زمان از بین رفتنی است، نمی توان

آن را پس انداز کرد،فقط می توان آن

را به روش های گوناگون خرج کرد.


هرگز نمی توانید به دشواری های خود پشت کنید،

باید با آنها روبرو شوید و برای از بین بردن آنها کاری انجام دهید و تلاش کنید.


همواره نظر دیگران را جویا شوید و با آنها مشورت کنید،

ولی تصمیم نهایی را خودتان بگیرید؛

چون این شما هستید که می بایست پیامدها و نتایج آن را بپذیرید.


جملات زیبا


جملات زیبا


جملات زیبا

«صفحه اصلی سایت موفقیت »  ↔ «آرشیو جملات زیبا»