تبلیغات

جملات زیبا آبان 94

به هر اندازه مهارت های خود را بالا

ببرید،می توانید در مدت زمان کمتر،

کارهای بیشتری را انجام دهید.


پاداش هایی که در زندگی می گیرید بستگی به این دارد که چه کاری می کنید، چقدر خوب

و با کیفیت آن را انجام می دهید، و چقدر مشکل است که بتوان کسی را جایگزین شما کرد.


جملات زیبا


جملات زیبا


جملات زیبا

«صفحه اصلی سایت موفقیت »  ↔ «آرشیو جملات زیبا»