تبلیغات

جملات زیبا آذر 94

اشتباهات خود را جا به جا نکنید

در عوض آنها را زیر پا گذاشته و

برای رد شدن از آن استفاده کنید.


دیروز را نمی دانستیم و امروز شد، امروزمان نیز تمام نشده فردا می شود.

فردا را به خیر و دیروز را به گذشته بسپاریم، تا امروزمان امروز است زندگی کنیم.


جملات زیبا


جملات زیبا


جملات زیبا

«صفحه اصلی سایت موفقیت »  ↔ «آرشیو جملات زیبا»