تبلیغات

جملات موفقیت اسفند 94

تا زمانی که تسلیم نشوید،

اصلا مهم نیست که چندین

بار شکست خواهید خورد.


بسیاری از ما بد حال بودن را طبیعی می دانیم، اما برای خوشحال بودن باید دلیلی داشته باشیم.

اما شما برای احساس خوشحالی به هیچ بهانه ای نیاز ندارید. می توانید هم اکنون تصمیم بگیرید

که خوشحال باشید، به این دلیل ساده که زنده اید، به این دلیل که چنین می خواهید.

لزومی ندارد که منتظر چیزی یا کسی باشید!

پس براحتی می توانید با خوشحالی، به سوی موفقیت قدم بردارید.


جملات موفقیت


جملات موفقیت


جملات موفقیت

«آرشیو جملات موفقیت و زیبا» «صفحه اصلی موفقیت»