تبلیغات

جملات زیبا ( بهمن 2 )

به کسانی که به شما حسودی

می کنند احترام بگذارید زیرا اینان

کسانی هستند که از صمیم ...

 

قلب معتقدند که شما بهتر از آنها هستید...

 

- خدایا بهای سنگینی دادم تا فهمیدم فقط به تو تکیه کنم ...هر دیوار دیگری فرو ریختنی ست !


- با کسی زندگی کن که مجبور نباشی

یک عمر برای راضی نگه داشتنش , فیلم بازی کنی

 

- اکنون انجامش دهید .

گاهی , بعدا , می شود , هرگز ...