تبلیغات

موفقیت برای شما

هرگز نمی توانید وضعیت زندگی خود

را تغییر دهید مگر آنکه نگرش خود را

تغییر دهید.برای بدست آورد موفقیت

ابتدا به تجزیه و تحلیل خود بپردازید.

شمای امروزی نتیجه تفکرات دیروزی خود هستید.

تجارب گذشته، خوب یا بد، همه در ذهن شما ثابت شده است

مهم این است که بدانیم افکار خوب، رویدادهای خوب را جذب می کنند و

افکار بد، رویدادهای بد را.

بیایید افکاری را که تاکنون داشتید بررسی کنید و ببینید چرا بعضی از

موفقیت ها نصیب شما شده و بعضی نشده.

هر آنچه اکنون برایتان رخ می دهد ریشه در گذشته شما دارد

به همین دلیل اگر می خواهید موفقیت بیشتری نصیب شما شود و بر

موانع و مشکلات فعلی فایق آیید، باید تجارب گذشته خود را مرور کنید

و تمام افکار و واکنش های هیجانی غلط را از ذهنتان بیرون بریزید.

سپس خواهید دید که تصویر های ذهنی غلط چقدر شما را از مسیر موفقیت دور

کرده است. باید همیشه و همه زمان حقایق را قبول کنید

موفقیت برای شما می باشد به شرطی به این خود باوری برسید که افکار

منفی و غلط تنها عامل نرسیدن به موفقیت و خوشبختی می باشد

الان شما که این مطالب را می خوانید،

شاید این کار را نشدنی می پندارید و یا شاید تصمیم به انجام کار درست دارید

بهتر است ابتدا کمی به واقعیت فکر کنید

پاک کردن صورت مساله هیچ وقت کار درستی نمی باشد

زندگی برای این ساخته شده که شما موفق باشد

ولی مطالب و مشاوره و حرف، زمانی تاثیر دارد که شما بخواهید

و عمل کنید و بدانید همانا بهترین ها در زندگی نصیب شما خواهد شد

خدا جهان را بر پایه مثبت اندیشه و نظم و موفقیت خلق کرده

و این شما هستید که مسیر زندگیتان را انتخاب می کنید.

کافیست اهل فکر و عمل باشیم، با خودمان صادق باشیم و از خدا

بهترین ها را بخواهیم و با شکست قبلی، دل سرد از مسیر نشویم.

همانا موفقیت برای شما خواهد بود.

سوالات و نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید

«آرشیو عوامل موفقیت» «صفحه اصلی سایت موفقیت»