تبلیغات

مشاوره با پیام کوتاه

شاید برای بعضی افراد ارسال حرف دل و یا سوال , پشت کامپیوتر کمی سخت باشد
شاید وقتی آماده طرح سوالتان هستید , دسترسی به اینترنت و یا کامپیوتر ندارید
شاید به دنبال مشاوره هستید ولی روش ارسال و ایمیل را بلد نیستید و بسیار
شاید های دیگر , دست به دست هم دادند تا ما این قسمت را طراحی کنیم.
از امروز می توانید هرگونه سوال و یا مشکل و یا حرف دلتان را به وسیله پیام کوتاه
ارسال کنید تا در کمترین زمان پاسخ و راهنمایی مناسب را دریافت نمایید.

سوالات خود را می توانید به شماره 30007546378378 پیامک کنید