تبلیغات

دیرتر قول و زودتر انجام دهید

اگر اطمینان دارید که می توانید

کاری را تا سه شنبه انجام

دهید قول شنبه را بدهید

اگر می دانید که فقط یک هفته طول می کشد تا بخش شما کاری را انجام بدهد بگویید

دو هفته طول می کشد این کار حقه بازی نیست, دور اندیشی است و اگر کسی متوجه شد

با صراحت و صداقت به آن اعتراف کنید و بگویید که همیشه در محاسبات, درصدی را

برای احتیاط در نظر می گیرید.نگران نباشید, هیچ کس به خاطر این کار شما را سرزنش نمی کند.

این قدم اول موفقیت در کار است. دیرتر قول دادن به این معنی نیست که نمی توانید کار

را زودتر تمام کنید و باید تا روز آخر آن را طول بدهید. نه . کاری که باید انجام بدهید این است

که کارتان را حتما زودتر, با صرف همان هزینه و بهتر از آنچه قولش را داده اید تحویل بدهید.

یعنی اگر قول می دهید گزارش را تا روز دوشنبه تمام کنید, تا روز دوشنبه گزارش را کامل

کنید و گزارش کامل ر ا , یعنی همان مسئولیت اصلی , همراه با طرح های کاملا اجرایی

و جدید تحویل دهید.

شاید لازم به گفتن نباشد , با این حال این کارها را خیلی آشکار انجام ندهید چون در این صورت

طرف مقابلتان همیشه از شما انتظار دارد آن را انجام دهید. باید با این نوع کارها دیگران

را غافلگیر کنید نه اینکه تاکنیک همیشگی شما باشد.

وقتی دیرتر قول می دهید و زودتر تحوبل می دهید باید اصلی اساسی را در نظر داشته باشید

که به عنوان کسی که بدنبال موفقیت در کارش است واضح است که هرگز کارتان را ناتمام

نمی گذارید و آن را دیر تحوبل نمی دهید.اگر مجبورید شب و روز وقت بگذارید و کار را تا

آن زمانی که قول داده اید انجام دهید. پس بهتر است در ابتدا زمان مناسبی را در نظر بگیرید

تا شرمنده نشوید.

خیلی از افراد می خواهند که دیگران همیشه آنها را تحسین و تشویق کند و به اشتباه

سنگین ترین کار را با اولین زمانی که به آنها پیشنهاد می کنند, قبول می کنند ولی در

بیشتر موارد نمی توانند و شرمنده و بد قول می شوند

این نکته را از یاد نبرید که همیشه اعتبار شما قول و کار موفق شما هست

پس همیشه بهترین کار را در زمان تعیین شده انجام دهید تا همه شما را تحسین کنند.

 

«آرشیو موفقیت در کار» «صفحه اصلی سایت موفقیت»