تبلیغات

روش برخورد با افراد عصبانی

در این فیلم روش برخورد با افراد

عصبانی را خواهید آموخت. این فیلم

در دو قسمت با حجم پایین و کیفیت

افراد عصبانی

 

 

 

 

 

مناسب تهیه شده است.

 

 

برای مشاهده قسمت دوم این فیلم اینجا کلیک کنید.