تبلیغات

اهداف ازدواج

از نظر اسلام اهداف اساسی ازدواج

عبارتند از : 1 – رسیدن به آرامش:

در نظام الهی و فرهنگ قرآنی، هدف

 

اصلی از ازدواج رسیدن به آرامش روان و آسایش خاطر، پیمودن طریق رشد،

دستیابی به کمال انسانی و نزدیکی به ذات حق است. تردیدی نیست

که از تنهایی به درآمدن، همسر و همراه شدن ، خانوادۀ مستقل تشکیل دادن،

ارضای کشش‌های نفسانی و غرایز طبیعی و فرزند آوری از نتایج قهری ازدواج، نیز از

مهم‌ترین عوامل مؤثر در آرامش روان، آسایش فکر و جان و احساس رضامندی درونی است.

قرآن کریم در معرفی فلسفه ازدواج می‌فرماید: «و یکی (دیگر) از نشانه های خدا این

استکه از جنس خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آن‌ها آرامش پیدا کنید»

خداوند در این آیه و آیه 189 اعراف، ضمن آن که حقیقت زن و مرد را یک گوه

ر دانسته و هیچ امتیازی از لحاظ مبدأ آفرینش بین آن‌ها قایل نشده، آرامش خاطر

و روان را هدف ازدواج و زن را محور آرامش معرفی کرده است.


2 – بقای نسل:

یکی از اهداف جانبی ازدواج، فرزند آوری و بقای نسل است.امام سجاد(ع) وجود فرزند

را از سعادت های انسان می داند

امام صادق(ع) یکی از معیارهای مهم در انتخاب همسر را توان زاییدن فرزند بسیار معرفی می‌کند .


3 – پاسخ به ندای فطرت:

ازدواج پاسخی است خداپسندانه به ندای فطرت زیرا خداوند وجود انسان غریزه جنسی را قرار داده است.


4 – حفظ عفت:

از هدف مهم ازدواج، حفظ پاکدامنی زنان و مردان و جلوگیری از لغزش‌های گوناگون است

زیرا ازدواج تنها راه ارضای طبیعی تمایل جنسی است،از این رو پیامبر(ص) فرمود: «هر کس

ازدواج کند، نیمی از دینش را حفظ کرده، پس باید در نیم دیگر از خدا بترسد

 

«آرشیو موفقیت در ازدواج» «صفحه اصلی سایت موفقیت»